Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Höganäs Gymnastikförening
Barn- & Ungdomsgymnastik, Trupptävling & Hopprep

Kallelse till årsmöte 2020-03-22
2020-02-14 10:27
Obs! Dag ändrad till 22 mars! 

Dagordning
§ 1 Årsmötet öppnas, upprop och fastställande av röstlängd för mötet.
§ 2 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
§ 3 Fastställande av dagordningen.
§ 4 Val av ordförande och sekreterare för mötet.
§ 5 Val av två justeringsmän som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet, samt rösträknare.
§ 6 Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning för senaste verksamhetsåret.
§ 7 Revisorernas berättelse över Styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret.
§ 8 Fråga om ansvarsfrihet för Styrelsen för den tid revisionen avser.
§ 9 Fastställande av medlemsavgifter.
§ 10 Fastställande av verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhetsåret.
§ 11 Fastställande av föreningens drogpolicy.
§ 12 Val av,
    a) föreningens ordförande, tillika Styrelsens ordförande, för en tid av ett år;
    b) halva antalet övriga ledamöter i Styrelsen för en tid av två år;
    c) två suppleanter i Styrelsen med för dem fastställd turordning av ett år;
    d) två revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år, i detta val får inte Styrelsens ledamöter delta;
    e) tre ledamöter till valberedningen, för en tid av ett år, av vilka en skall vara sammankallande.
§ 13 Behandling av förslag, som väckts av Styrelsen eller röstberättigad medlem skall inlämnas minst 21 dagar före mötet. Dock skall förslag om stadgeändring eller upplösning av föreningen inlämnas senast 30 dagar före mötet. 
§ 14 Styrelsens förslag om föreningens anslutning till andra organisationer. 
§ 15 Övriga frågor. Fråga av ekonomisk natur får inte avgöras om den ej finns med på dagordningen
§ 15 Mötet avslutas

Krister Andersson, ordförande Höganäs Gymnastikförening

Nyhetsarkiv
Sommarläger 3 vecka 272020-06-23 09:39
Sommarläger2020-06-05 10:08
Hjälp oss att hjälpa!2020-04-20 09:14
Senaste nytt2020-03-29 22:00
Kort info Covid-192020-03-28 20:27
Julshows-DVDn är här!2020-03-23 07:00
AG - All star trophy2020-03-15 19:28
Helgens arrangemang2020-03-08 17:13
RegionÅttan 7-8 mars2020-02-28 11:27
Terminsstart2020-01-12 21:52
Anmälan vårtermin 20202019-12-10 12:43
Julshow 4-5 jan2019-12-02 08:09
Tack!2019-11-24 18:05
2019-11-20 15:22
VGF-cupen2019-11-19 22:40
Gräsroten2019-11-19 08:35
Riksfyran 9-10/11! 🥉2019-11-10 14:15
Höstlovsläger2019-10-03 22:03
Sommarläger2019-06-13 21:37
Finalplats blev brons!2019-05-05 22:26
Medaljer och finaldags!2019-05-05 11:05
DVD julshow2019-04-05 11:38
Möte ang. nya hallen!2019-03-25 15:54
Påskläger!2019-03-20 22:13
RegionSjuan 16/3 -192019-03-17 00:17
Föreningsshop2019-02-27 22:02
Terminsstart2019-01-14 11:01
Julshow2018-12-29 08:58
Föreningstävling 6/102018-10-07 22:51
Prova på hopprep2018-05-31 23:38
GDPR - Integritetspolicy2018-05-24 23:01
Våruppvisning 19/52018-05-01 20:27
Tävlingar2018-03-01 22:00
Årsstämma2018-02-17 21:00
Terminstart vecka 32018-01-09 22:40
Stort tack & grattis RM!2017-10-15 21:54
Tävlingar HT-172017-09-27 12:57
Terminsstart v 342017-08-09 10:23
Kafeteria2017-08-09 10:19
Ryggsäck HGF2016-08-19 18:00
Swish2015-08-31 14:03
 
SPONSORER "DUBBEL VOLT"
BESTÄLL VÅRA FÖRENINGSKLÄDER HÄR:
HGF på Facebook
Senaste numret av PåG:
Stöd HGF på Svenska Spel
Klicka på bilden för att se alla våra sponsorer
Swish nr: 1230594143