Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Höganäs Gymnastikförening
Barn- & Ungdomsgymnastik, Trupptävling & Hopprep

Välkommen till Höganäs GF
Välkommen till Höganäs GFs hemsida
I menyn ovan hittar ni information om föreningen, grupper och trupper.
Vill du/ditt barn bli medlem i vår förening? Klicka på "Anmälan" i menyn så kommer ni  till vår nya boknings- & betalningssida.
Kallelse till årsmöte 2020
2020-02-14 10:27
Dagordning
§ 1 Årsmötet öppnas, upprop och fastställande av röstlängd för mötet.
§ 2 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
§ 3 Fastställande av dagordningen.
§ 4 Val av ordförande och sekreterare för mötet.
§ 5 Val av två justeringsmän som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet, samt rösträknare.
§ 6 Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning för senaste verksamhetsåret.
§ 7 Revisorernas berättelse över Styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret.
§ 8 Fråga om ansvarsfrihet för Styrelsen för den tid revisionen avser.
§ 9 Fastställande av medlemsavgifter.
§ 10 Fastställande av verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhetsåret.
§ 11 Fastställande av föreningens drogpolicy.
§ 12 Val av,
    a) föreningens ordförande, tillika Styrelsens ordförande, för en tid av ett år;
    b) halva antalet övriga ledamöter i Styrelsen för en tid av två år;
    c) två suppleanter i Styrelsen med för dem fastställd turordning av ett år;
    d) två revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år, i detta val får inte Styrelsens ledamöter delta;
    e) tre ledamöter till valberedningen, för en tid av ett år, av vilka en skall vara sammankallande.
§ 13 Behandling av förslag, som väckts av Styrelsen eller röstberättigad medlem skall inlämnas minst 21 dagar före mötet. Dock skall förslag om stadgeändring eller upplösning av föreningen inlämnas senast 30 dagar före mötet. 
§ 14 Styrelsens förslag om föreningens anslutning till andra organisationer. 
§ 15 Övriga frågor. Fråga av ekonomisk natur får inte avgöras om den ej finns med på dagordningen
§ 15 Mötet avslutas

Krister Andersson, ordförande Höganäs Gymnastikförening
Terminsstart
2020-01-12 21:52
Imorgon måndag 13 januari kör vi igång vårterminen!  

Gymnast som var i grupp i höstas ska ha fått anmälningsmejl. Har du inte fått? Mejla info@hoganasgf.se

Ny gymnast men har inte anmält ännu? Gör det genom att klicka på "Anmälan" på hemsidan. 

Varmt välkomna till en ny termin i Höganäs Gymnastikförening!
Årets julshow Nötknäpparen är över
2020-01-06 14:47
Alla fantastiska och duktiga gymnaster på årets julshow Nötknäpparen
Tack till alla som kom och tittade på våra fantastiska gymnaster på årets julshow Nötknäpparen. Stort tack också till alla som på något sätt hjälpt till för att den har kunnat genomföras. Så klart tack till alla gymnaster och ledare som skapat fina nummer! Nu vilar vi till terminsstart som är nästa vecka.
Uttagningar till bruttotruppen
2019-12-16 15:07

Vi är väldigt glada att berätta att uttagningarna till bruttotruppen är klara och även denna gång har Höganäs GF ett antal gymnaster med på resan mot EM i Danmark 2020.

Sex gymnaster från Teamgym Högaholm har blivit uttagna.

Högaholm är våran elitsatning tillsammans med Engelholmsgymnasterna.


Följande i de olika klasserna är

Junior Dam:
Ida Ardemalm
Hilda Carlsson
Nea Naess
Lova Nilsson
Lovisa Svensson


Senior Dam:
Nora Hedlund

Anmälan vårtermin 2020
2019-12-10 12:43
Vårterminen 2020 startar v. 3 och anmälan till våra grupper öppnar den 16 december. 

Är man redan medlem i en grupp i vår förening så kommer avisering om bokning/betalning på mejl. Men är man ny och vill börja så anmäler man sig/sitt barn här på hemsidan under "Anmälan". Det går inte att anmäla före den 16/12. Anmälan gäller endast barn- & ungdom, hopprep och vuxentrupp. Det går inte att anmäla sig till en tävlingstrupp. Undrar ni något går det bra att mejla vår kanslist Veronika på info@hoganasgf.se

Välkomna till en ny termin i Höganäs Gymnastikförening!
Nyheter från våra grupper
Hopprepsgruppen, 14/10 20:32 
 
SPONSORER "DUBBEL VOLT"
BESTÄLL VÅRA FÖRENINGSKLÄDER HÄR:
HGF på Facebook
Senaste numret av PåG:
Stöd HGF på Svenska Spel
Klicka på bilden för att se alla våra sponsorer
Swish nr: 1230594143